HANDBOEK SCHULDBEMIDDELING

Extra informatie: Tools Consumentenkrediet

Berekening jaarlijks kostenpercentage

Installatie

Om deze tool te installeren dient uw PC te zijn uitgerust met Winzip. Indien dit niet het geval is, contacteer dan uw systeembeheerder.

Maak een map "JKP" aan op uw PC. Klik op deze link en open het zip-bestand. In Winzip klikt u vervolgens in de bovenste werkbalk op 'Extract' en u selecteert de map "JKP" op uw PC om de bestanden te installeren.

Starten van het programma

 • Stap 1: Ga via 'Mijn Computer' of 'Windows verkenner' naar de map "JKP" op uw PC. Dubbelklik op het bestandsicoontje/de bestandsnaam "Taeg euro.exe" (via Mijn Computer of via de Verkenner). Het programma start nu op in het Frans, in een DOS-venster.
 • Stap 2: Dubbelklik nu (in Windows) op het bestandsicoontje/de bestandsnaam "JKP_nl euro.bat". Het programma gaat nu verder in het Nederlands.

Opmerking: Indien u dit wenst kan u ook het bestand "JKP in bef..exe" opstarten voor een berekening in franken. Deze versie is echter uitsluitend in het Frans beschikbaar.

Auteur van het programma

Het programma werd ontwikkeld en ter beschikking gesteld door de Federale Overheidsdienst Economie, onder supervisie van Dhr. Luc Kinnaert, Dienst Economische Inspectie.

Toelichting bij programma

Het gaat om een in DOS geschreven programma, dat bijgevolg in een DOS-venster verschijnt op uw computer.

 1. Termijnbedragen --> JKP
 2. Aantal kredietopnemingen: 1 typen
 3. Kredietopnemingsbedrag: bedrag intypen
 4. Aantal termijnen: intypen
 5. Termijnbedrag: intypen
 6. Periodiek? (J/N): intypen
 7. 1e tijdsinterval: ofwel dagen selecteren (wanneer het aantal dagen tussen de ondertekening van het contract en de eerste vervaldag niet gelijk is aan een gestandaardiseerde maand) ofwel maanden selecteren (wanneer het aantal dagen tussen de ondertekening van het contract en de eerste vervaldag gelijk is aan 1 maand vb. van 15/1 tot 15/2)
 8. Indien “dagen” geselecteerd werd: het effectieve aantal dagen tussen de ondertekening van het contract en de eerste vervaldag inbrengen.      Indien “maanden” geselecteerd werd: 1 inbrengen
 9. Tweede en volgende tijdsinterval: Indien bij eerste tijdsinterval dagen werd geselecteerd, kies dagen en vul het effectief aantal dagen in. Hiervoor kan u gebruik maken van het rekenblad in bijlage. Indien 1ste periode 1 maand dan “maanden” selecteren en 1 typen
 10. “Nr. Bedrag”: met de pijltjestoets tot helemaal naar beneden gaan tot de vraag komt “Bevestig je de gegevens? (J/N)”. Na eventuele correctie van de maandbedragen: J typen.
 11. Er worden twee berekeningswijzen van het JKP gegeven (volgens algoritme en volgens “nauwkeurige formule”). Het laagste percentage is het werkelijke JKP.
 12. Op de vraag “Berekening van vervroegde terugbetaling? (J/N)” N selecteren om het programma te kunnen verlaten.

 

 Voorbeeldberekening contract Bank X

 1. Termijnbedragen --> JKP
 2. Aantal kredietopnemingen: 1
 3. Kredietopnemingsbedrag: 548 508
 4. Aantal termijnen: 60
 5. Termijnbedrag: 13 128 (de Schuldsaldoverzekering werd verplicht als waarborg; de premie moet maandelijks betaald worden en moet dus bij het eigenlijke maandbedrag van de lening gevoegd worden)
 6. Periodiek? (J/N): J
 7. 1e tijdsinterval: maanden
 8. Aantal maanden: 1
 9. 2e en volgende tijdsinterval: "maanden" selecteren en 1 selecteren
 10. "Nr. Bedrag": met de pijltjestoets tot helemaal naar beneden gaan, tot 787 680 wordt aangeduid en de vraag komt "Bevestig je de gegevens? (J/N)". J
 11. Er worden twee berekeningswijzen van het JKP gegeven (volgens algoritme en volgens "nauwkeurige formule"). Ze vermelden allebei als JKP 16,39.

Het werkelijk JKP is dus 16,39% i.p.v. 12% zoals opgegeven door de Bank X. Dit ligt boven het wettelijk maximum. De reden hiervoor ligt bij de verplichte schuldsaldoverzekering (vermeld onder “waarborgen”).

Rekenblad 'Santkin'

Rekenblad afrekening consumentenkrediet na 2002

Rekenblad maandafrekening kredietopening

Verschil nominale en actuariële intrest